PARTICULIEREN

U neemt contact met ons op en schetst de aard en omvang van de werken.
Wij kunnen u dan antwoorden of de werken tot ons vakgebied behoren en of deze in onze planning opgenomen kunnen worden.
Kan dit, dan wordt er een afspraak gemaakt zodat wij ons ter plaatste van de situatie kunnen vergewissen.
Daarna wordt op kantoor een gepaste offerte voor u gemaakt welke u toegezonden krijgt per post of via e-mail. erklaart u zich akkoord met de offerte dan signeert u die en bezorgt ons die terug.
Als laatste kunnen de werken dan definitief ingepland worden.

 

ARCHITECTEN

Zoals bij de particulieren neemt u eerst contact met ons op om u ervan te vergewissen of de uitvoeringsdatum binnen onze planning past. Via mail maakt u ons een plan en bestek over zodat wij uw offerte tot in het kleinste detail kunnen opmaken. U ontvangt binnen afzienbare tijd van ons een offerte die u kunt vergelijken met die van andere installateurs.